onsdag 2. januar 2013

40-grense: Ikke lyse utsikter for spesiell fartsgrense i dette området

Vi har nå fått resultatet av fartsmålingene ved Sekken oppvekstsenter. Målingene viser en gjennomsnittsvart på 35 km/t, og 85 % av kjøretøyene kjører saktere enn 40 km/t. Etter en vurdering av resultatet, har vi kommet fram til at det ikke er aktuelt å sette ned fartsgrensen ytterligere, da dette vil ha svært liten liten innvirkning på fartsnivået. Vi vil imidlertid følge med på utviklingen også i framtiden. Takk for innspillet.

Dette er innholdet i et brev fra Statens vegvesen, Plan- og trafikkseksjonen, datert 23. november 2012.

Tiltaksnemnda har i fleire omganger tatt til orde for å få satt fartsgrensa til 40 km/t i ei kort strekning ved oppvekstsenteret. Også Trygg Trafikk og Trafikkgtryggingsutvalget i Møre og Romsdal er kontakta. Fylkessekretæren i Trygg Trafikk har kasta fram ideen om digitale skilt med variable fartsegrenser. Eksempelvis kan da skiltet vise 40 km/t i åpningstida for skole og barnehage, og 60 km/t resten av døgnet.

BILDET: Ikke lyse utsikter for nedsatt fartsgrense på dag 2. i år 2013, men tiltaksnemnda vil kanskje ikke gi seg? Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.