mandag 20. august 2012

STOR KONFERANSE om universell utforming – TILBUD OM TUR TIL SEKKEN

Hva er universell utforming innen maritim kollektivtransport? Koster det noe? Dette er utgangspunktet for årets Deltakonferanse – den første i Norge om universell utforming innen den maritime sektoren.

– Mens det innen andre transportformer som vei, tog og fly lenge har vært jobbet med universell utforming, har ikke temaet vært i fokus på samme måte innen maritim kollektivtransport.  Dette ønsker Deltasenteret å endre på, og inviterer derfor i samarbeid med Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Rogaland fylkeskommuner til konferanse i Molde 17. - 19. september 2012, forteller Knut M. Nygård i Deltasenteret. 

Konferansen setter bredt fokus på temaet universell utforming innen den maritime sektor. Molde er valgt som vertsby for konferansen, og deler av konferansen lagt til sørgående hurtigrute fra Kristiansund til Molde. Berfaring om bord i MF Ørsta og ei av ferjene Molde - Vestnes er en del av programmet. 

– Onsdag etter lunsj er det satt opp et ekstratilbud med  tur til Sekken. Deltasenteret har registrert at Sekken.net engasjerer seg i universell utforming både på land og sjø, og vi fikk lyst til å stifte bekjentskap med dette lokalsamfunnet midt i Romsdalsfjorden. Vi setter derfor opp en tilbud om tur med buss og ferje for de som har tid til dette før hjemreise onsdag, sier Nygård.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.