lørdag 25. august 2012

BYGDETUNET: Innspurt med bygging og maling

Bygdetunet vil være prega av bygging og maling fram mot midten av september. Torsdag 13. september kommer Molde kommunestyre til Sekken for å holde møte på skolen, og får da forhåpentligvis inntrykk av at det er aktivitet på tunet.

Fredag 14. og lørdag 15. september er det tid for å KUNSTREISE midtfjords, og da skal Bygdehuset være klart som utstillingslokale.

Styret i Bygdetunet oppfordrer nå alle til å melde seg til dugnadsinnsats. Inngangen er under bygging, maling utvendig er godt i gang, og eller finnes det arbeidsoppgaver som passer for alle.

BILDET: Bjørn Bråthen, Stig Arne Johnsen, Jostein Eik og Just OveWestad var i arbeid på huset lørdag 25. august. Fredag kveld var Helge Rønning i sving med hammer og sag. Foto: Øystein Eik (også dugnadsarbeider).

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.