torsdag 22. mars 2012

Just Ove Westad fortsetter som leder i tiltaksnemnda

Tre medlemmer i fortsetter og to nye er inne i nemnda etter årsmøtet i Sekken Tiltaksnemnd onsdag 23. mars 2012. Valgnemnda la fram et forslag som årsmøtet slutta seg til, etter at valgnemnda sjøl hadde beklaga svært skeiv kjønnsfordeling i forslaget.

Just Ove Westad hadde bedt valgnemnda se seg godt om etter ny leder. Valgnemnda hadde ikke funnet ny kandidat. Etter årsmelding og andre vanlige saker, og før orientering om samferdselssaker (dagens ferjesamband og arbeidet for framtidig fastlandssamband), gjorde et enstemmig valg. Lista over tillitsvalgte fram til årsmøtet i 2013 kommer her.

Medlemmer i tiltaksnemnda: Just Ove Westd (leder), Martin Pedersen, Marius Westad, Helge Rønning og Erik Fenstad. Varamedlemmer i rekkefølge: Øystein Eik, Ingjerd Jensen Gisetstad og Ada Slemmen Sandberg. Revisor: Vidar Svenning. Valgnemnd: Ketil Vestad (leder), Ansgar Fenstad og Geir Tore Vestad.

BILDET: Ungdomsskoleelevene Ole Marius, Edvard og Kjell August var kafeverter på årsmøtet. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.