søndag 20. mars 2011

Just Ove Westad fortsetter som leder i tiltaksnemnda

Årsmøtet applauderte da valgnemnda foreslo gjenvalg på Just Ove Westad (bildet) som leder i Sekken tiltaksnemnd. Marius Westad og Hanne Øverland Eik kom inn som nye medlemmer i nemnda. Ann Christin Flaathe og Martin Pedersen var ikke på valg. Varamedlemmer: Helge Rønning, Ingjerde Jensen Gisetstad og Johanne Stave. Revisor: Vidar Svenning. Valgnemnd for 2012: Øystein Eik, Ketil Vestad og Ada Slemmen.

Jostein Bøe var invitert for å orientere om kommunal (areal-)planlegging kommuneplan på nivå fra kommuneplan til reguleringsplaner. Martin Pedersen orienterte om tiltaksnemnda sitt engasjement for tunnel til fastlandet.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.