fredag 4. mars 2011

Flytebru til Sekken blir vurdert på oppdrag fra Statens vegvesen

Statens vegvesen har gitt konsulentfirmaet Rambøll i oppdrag å utrede fleire mulige alterntiv for ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden og alternativer for E39 i framtida. Konsulentfirmaet har skissert flytebru mellom Gjermundnes og Sekken og tunnel videre til nordsida av Romsdalsfjorden på østsida av byen.

Erik Spilsberg i Rambøll sier til NRK Møre og Romsdal at de har sett nærmere på et alternativ med flytebru mellom Sekken og sørsida av fjorden, det gjenstår å se om ei slik løsning er teknologiske mulig. – Sekken er et alternativ som har kommet opp fordi man har begynt å se på krysningsmåter som er enda mer spektakulære andre steder i Norge. Så da vil det være dumt å skrinlegge flytebru på grunn av teknologien, sier han. Les NRK-saka her:
http://nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.7533709


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.