søndag 30. mai 2010

Stikk UT: Østafor Knausen og vestafor Oppsalen

– der ligger post nr. 11 i det populære turopplegget Stikk UT! Og hvor er så Knausen? I følge offisielle kart ligger Knausen på Vestad, Sekken. Anonyme sambygdinger undrer seg, og slår fast at Knausen er ukjent på Sekken. Beviset skal være at de har bodd på Sekken hele sitt liv uten å ha hørt om denne plassen. Jeg skal gjerne være den første til å konstatere at navnet er lite kjent i bygda, jeg har knapt hørt det uttalt av andre her, men tar ikke det som bevis på at det ikke finnes. Det kan jo være jeg som ikke kjenner alle stadnavn på øya? Undring er derimot bra, og det var utgangspunktet for at navnet kom med i mitt forslag til postbeskrivelse for tur 11: «Utsikta ved Knausen, Sekken – 200 m.o.h. – Ny!» Posten ligger vest for Oppsalen, som er godt merka på kart, og øst for en terrengformasjon som på kart er kalla Knausen.

En tanke bak var at tilreisende turfolk kunne ha nytte av dette navnet for å orientere seg, for turfolk bruker gjerne kart. Det finnes mange eksempler på at stadnavn eksisterer sjøl om ikke alle kjenner til det i dag. Samtidig finnes det eksempler på at navn på kart er fullstendig feilplassert, kanskje aldri har blitt brukt og / eller har fått feil skrivemåte. Undring og tvil kan hjelpe oss til å finne ut bakgrunnen for at navnet Knausen faktisk står på kartet. Bastante påstander og harselas har mindre interesse, men jeg forstår at dette har desto større underholdningsverdi.

Engasjementet i StikkUT! er (også) for min del basert på dugnad og glede av å bidra til noe positivt for bygda og tilreisende gjester. Fellesskapet i StikkUT-gruppa gir inspirasjon og motivasjon, og ikke minst kommer det stadig konstruktive og positive tilbakemeldinger på telefon / sms. Rett som det er kommer også telefon fra folk på tur med spørsmål og behov for hjelp og turtips. Navnet og telefonnummeret mitt [ 975 91 319 ] har stått i stikkutbrosjyra i alle år, og telefonen min er døgnåpen. Jeg setter også stor pris på direkte kontakt med alle som vil delta i jakta på Knausen – om den finnes i terrenget eller bare som et navn på kart. Bidrag, tips og spørsmål kan sendes til: redaksjonen@sekken.net StikkUT! – til en fin natur- og kultursommer!

Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.