onsdag 5. mai 2010

Avtalen er klar: Fjord 1 MRF skal fortsatt drive rute 34!

Fjord 1 MRF skal drive ferjesambandet Molde – Sekken også fra 1. januar 2011. Dette bekrefter assisterende direktør Frode Ohr på spørsmål fra Sekken.net

Bakgrunnen er kort sagt slik: Fjord1 MRF vant et anbud i Troms og Torghatten Nord vant anbudet på drift av tre fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal. Begge anbuda starter opp 1. januar 2011. Torghatten Nord tok da opp spørsmålet om reservemateriell med Fjord1 MRF, og selskapa gikk i dialog om dette.

Frode Ohr forteller at samtalene etter hvert utvida seg til også å omfatte leie av hovedferjer, mannskapsmessig samarbeid, billettering m.m. Samtalene ble avslutta med intensjon om et tettere samarbeid, på en slik måte at to managementavtaler nå er inngått og avklart med oppdragsgiverne i fylkeskommunene.

– I praksis betyr dette at MRF tar management på THN sitt samband Molde – Sekken og Hundeidvik – Festøya i Møre og Romsdal. THN tar management på MFR sitt samband Refsnes – Flesnes i Troms. For ansatte i disse sambanda betyr avtalen at eksisterende ansettelsesforhold blir videreført som tidligere. Dette er en vesentlig forbedring av de ansatte sine rettigheter, etter som regelverket om virksomhetsoverdragelse ikke var innført på det tidspunkt anbuda ble sendt ut, sier Frode Ohr.

– Vil brukerne merke forskjell på tilbudet før og etter årsskiftet?

– For publikum blir naturligvis rutetilbudet uendra i forhold til det kravet som ligger i anbudet, mens det blir enklere med hensyn til billettering. Dagens billetteringssystem på sambanda både i Troms og i Møre og Romsdal blir derfor som i dag, sier Frode Ohr, og kommer inn på de formelle sidene:

– Sjøl om de to selskapa har inngått managementavtale, er det fortsatt slik at det selskapet som har vunnet anbudet vil stå ansvarlig overfor fylkeskommunen for gjennomføring av anbudet. Dette er nærmere regulert i managementavtalen og godkjenningene fra fylkeskommunene, men vil i liten grad ha påvirkning på forholdet til den enkelte ansatte – og har ingen praktisk betydning for de reisende.

Helt til slutt kommer assisterende direktør Frode Ohr med denne opplysninga som absolutt vil ha praktisk betydning for alle som skal reise i rute 34 Molde – Sekken: – Avtalen medfører at det skal gjennomføres noen oppgraderinger på MF Sekken før kommende årsskifte.

Sekken.net vil snart komme tilbake med opplysninger om aktuell oppgraderinga av ferja. (ØE)


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.