tirsdag 27. april 2010

2009 var et godt driftsår i handelslaget og næringsparken

Geir Tore Vestad er ny styreleder i Sekken Handelslag AS og Sekken Næringspark AS etter generalforsamlinga. (Saka er oppdatert 17.05.2010)

Styret, med styreleder Bjørn Arild Sekkenes, fikk ros for godt arbeid på generalforsamlinga i Sekkens Handleslag AS og Sekken Næringspark AS 27. april 2010. Ved gjennomgang av årsmeldinga sa også styret seg fornøyd med resultatet av drifta i 2009. Omsetninga har ikke gått ned, og de to selskapa hadde til sammen 158.000 kroner i overskudd.

Bussdrifta, som næringsparken har stått for fra 1. mars i fjor, gjorde at handelslaget fikk tilført 100.000 kroner i konsernbidrag, samtidig som egenkapitalen blei styrka i næringsparken.

Bjørn Arild Sekkenes hadde sagt fra seg gjenvalg som styreleder i de to selskapa, og han fikk takk verbal takk for innsatsen. Også Ingjerd Gisetstad gikk ut av styret, mens Ole Petter Gisetstad stilte til valg og kom inn som nye styremedlem. Han var som kjent første styrelederen og leda selskapet i fleire fra starten 4. mars 2000. Vidar Svenning (daglig leder) blei gjenvalgt som styremedlemmer. Ingun Vollan og Stig Arne Johnsen var ikke på valg. Varamedlemmer er Ada Slemmen, Ketil Vestad, Arve Sekkenes, Ragnhild Pedersen og Laila Øverås Pedersen. Valgnemnd for 2011: Ole Harald Sekkeseter, Helge Rønning og Torild Moldver. Leif Aslaksen er fast revisor for begge selskapa.

Handelslaget inngikk ny avtale med Posten Norge BA i fjor. Avtalesummen for postdistribusjon er den samme i år som i 2000, men nå skal i det minste summen justeres årlig etter konsumprisindeksen. Avtalen gjelder til den blir oppsagt, og med gjensidig frist på tre måneder.

Handelslaget har nå kjøpt ei tomt på ca. 0.5 dekar av Randi Eik. Tomta grenser til bygdetunet i vest og de to eierne har felles avkjørsel. Byggesaka er tatt opp igjen og det blir arbeidd med kalkyle for et utbygg, trolig mot sør (vegen). Vidar og Ingebjørg Svenning har nå overtatt som regnskapsførere. Ole Petter Gisetstad har ført regnskapet i alle år fra oppstarten. Styrelederen retta en stor takk til Ole Petter Gisetstad for måten har utført dette arbeidet på, til ei rimelig godtgjørelse og delvis på dugnad.

24 aksjonærer møtte på generalforsamlinga. De representerte 411 av 1015 aksjer. Totalt er det 175 aksjonærer i Sekken Handelslag AS og datterselskapet Sekken Næringspark AS.

Ved avslutninga av møtet viste styrelederen til at Sekken Næringspark AS blei oppretta som ei direkte følge av at et ønske om lokal drift av bussen, og at Øystein Eik var den som (på et styremøte i handelslaget 17. desember 2007) tok opp tanken om at handelslaget burde søke konsesjon for bussdrift, og to dager seinere var saka behandla i samferdselsutvalget i fylket.

BILDE 1: Ingun Vollan, Vidar Svenning, Bjørn Arild Sekkenes, Stig Arne Johnsen og Ingjerd Gisetstad (styret før valget), og valgnemndsmedlem Ole Harald Sekkeseter. Gerd Jorunn Westad var også medlem i valgnemnda, og er den eneste som ikke kom med på bilde fra generalforsamlinga, bortsett fra fotografen. BILDE 2: God stemning på årets generalsforamling. BILDE 3: Handelslaget har kjøpt et tilleggareal på 0.5 dekar, vestover til felles avkjørsel med bygdetunet. Steinen som ligger i haug er nylig lagt der på bygdetunet sitt område, og er tenkt til fyllmasse i planlagt veg opp langs grensa mellom de to eiendommene. Bildet er tatt rett før generalforsamlinga skulle begynne. KLIKK PÅ BILDA for å forstørre.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.