søndag 17. januar 2010

Skøytebane i bygda: Hurra for godt forsøk!

Hurra for Marius som fikk med seg Svein på traktor å brøyta på ballplassen fredag kveld. Hurra for Kjersti rektor som straks sa JA da Marius spurte om lov til å lage skøytebane. Hurra for lederen i samarbeidsutvalget som stilte opp, og hurra for idrettslaget som hadde styremøte lørdag og gjorde positivt vedtak om støtte i form av dugnad og penger for å få til skøytebane i nede i bygda neste gang forholda ligger til rette for det.

8. januar skreiv vi på Sekken net: SKØYTEBANE NEDE I BYGDA? Spørsmålet er om tida nå er moden for å ta i bruk ballplassen ved skolen som skøytebane i større grad når forholda ligger til rette for det. Vintrene har i seinere år bydd på begrensa med skiføre, men har hatt en del lange perioder med kulde som kunne ha skapt mye fysisk aktivitet. Ingen veit på forhånd hvor lange disse periodene, men generelt er det vel slik en vi får utnytte mulighetene når de er her. Det er ikke for seint å sette i gang i vinter, og det er i alle fall ikke for tidlig i forberede seg på neste år. Oppvekstsenteret / samarbeidsutvalget og idrettslaget bør vel være aktuelle samarbeidspartnere her.

Om kvelden frdag 15. januar var det altså stor aktivitet med brøyting, kosting, tining av slange og sprøyting av det som skulle bli ei lita skøytebane. Akkurat denne kvelden – etter ei laaang kuldeperiode – kom varmegradene.

Aktiviteten fredag kveld gjorde i alle fall at fotograf og dugnadsmedarbeider fikk et strålende bilde. Bildet fra lørdag formiddag er også ok, men en banemester med respekt for seg sjøl vil nok ikke godkjenne dette som ei skøytebane. KLIKK PÅ BILDA for å forstørre.

Dermed sier vi: Godt forsøk, og vi prøver igjen seinere i vinter og forbereder oss på skøyteaktivitet neste vinter.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.