torsdag 17. september 2009

Pust ut: Sekken ungdomsskole er freda!

I god tid før kommunestyremøtet torsdag 17. september var det klart at Molde Høyre sitt forslag om nedlegging av ungdomsskoletrinnet på Sekken ikke ville nå fram. Forslaget var ett av mange punkt i arbeidet med å kutte utgifter og øke inntektspostene i kommunebudsjettet.

Etter et gruppeledermøte torsdag ettermiddag var nedleggingsforslaget borte fra lista. Bare en representant brukte talerstolen til å kommentere det allerede trekte forslaget, og ungdomsskolen på Sekken var dermed ei ikkesak i dette kommunetyremøtet. Etter dette må vi kunne gå ut fra at heller ikke rådmannen kommer med budsjettforslag som har negative konsekvenser for skolesituasjonen på Sekken.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.