mandag 14. september 2009

Over 70 prosent oppslutning om valget på Sekken


VALGET 2009: 75 stemmesedler til stortingsvalget blei lagt i valgurna på Sekken mandag 14. september. 14 forhåndsstemmer var avgitt. I tillegg vil det komme noen «fremmede stemmer» som er avgitt i andre valgkretser i Molde kommune på valgdagen. Valgoppslutninga vil i prosent komme opp på 70-tallet, en liten oppgang i forhold til forrige stortings- og kommunevalg.

Også kirkevalget med valg på nye medlemmer til sokneråd og bispedømmeråd hadde bra oppslutning, uten at det går an å sammenlikne med tidligere valg som ble avvikla i kirka i forbindelse med gudstjenester.

Valglokala var åpne fra kl. 14.00 til 19.00. Dørene var også åpne under opptellinga som starta rett etter kl. 19.00 – uten at noen valgte å følge stemmestyret sitt arbeid.

Just Ove Westad (leder i stemmestyret), Øystein Eik (nestleder i stemmestyret) og Geir Tore Vestad (medlem i stemmestyret og båtfører) tok med seg plomberte pakker med valgmateriell og satte kurset for Molde rådhus. Der tok kommunal valgleder Liv Husby imot sammen med et stort korps som satt klar til å telle opp stemmer fra alle kretser i kommunen. Stemmene fra Sekken var de første som kom inn til rådhuset. For første gang var det opptelling av stemmer lokalt også på Sekken.

BILDET fra venstre: Just Ove Westad, Geir Tore Vestad og Liv Husby. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.