onsdag 4. mars 2009

FLYTEBRYGGE – eller andre løsninger for hurtigbåten?

Molde og Romsdal Havn IKS sendte 11. februar 2009 over ei sak om flytebrygge (hurtigbåt- og ambulansekai) til Molde kommune ved kommunalråd Geir Amdam.

 –  Saka inneholder tekniske opplysninger og pris på det anlegget vi meiner vil passe best, sa havnekaptein Øystein Nilsen til Sekken.net 18. februar. Han kunne ikke si noe detaljert om innholdet i saka. Tidligere har det vært snakk om at prisen på det aktuelle anlegget ligger på 2–3 millioner kroner. Redaksjonen har sendt e-post til Geir Amdam med spørsmål om en kommentar.

Tide Sjø AS har lagt opp til ombord- og ilandstigning over baugen på sine båter. Dette er visstnok det vanlige lenger sør. På Sekken blir baugporten (landgangen framme) brukt når sjøen er passe høg. Vi forstår det slik at overgang til dette systemet er under vurdering i ruta Molde – Vestnes – Vikebukt, og at den nye båten i ruta skal være utstyrt med en bedre landgang enn Tidecruice. Det må gjøres visse tilpasninger på kaiene for at landgangen ikke skal bli for bratt ved fjøre sjø – dersom rederiet velger å sette baugen i kaia.
Dette kan kanskje være tanker å ta med seg ved vurdering av kailøsning. Det som skjer når passasjerane (arbeidsreisende) fra Sekken går ombord i hurtigbåten klokka 06.30 fem dager i uka er delvis uforsvarlig.


BILDET: Tidecruice klapper til kai 2. januar 2009 kl. 06.30. Dette var Tide Sjø AS sitt aller første ruteanløp på Sekken. Foto: Øystein Eik  KLIKK PÅ BILDET for å forstørre.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.