søndag 1. februar 2009

Forslag om gangsti i Brauta – Null interesse fra kommunen?

PUBLISERT 01.02.2009: Brauta er den bratteste bakken på Fv 413, og er skoleveg for en stor del av elevene. I den øverste delen av Brauta bruker fotgjengere og syklister gjerne grasmarka som «gang- og sykkelsti». Grunneierne på nordsida av vegen har i et brev tatt til orde for at det nå blir laga en gangsti eller at vegen blir utvida på denne strekninga med sikte på tryggere ferdsel for store og små trafikkanter. Reaksjonene på initiativet er så ymse.


På informasjonsmøtet om asfaltering viste lederen i Tiltaksnemnda, Just Ove Westad, til brevet og kommenterte forslaget på en postiv måte.

Statens vegvesen svarer slik på utspillet: Kommunen må delta med 50% av kostnadene ved tiltak som ikke er nødvendige eller strengt tatt naturlig å gjøre som en del av asfalteringa. Dersom Molde kommune deltar med halvparten, vil Vegvesenet vurdere saka.

Kommunalråd Geir Amdam svarer kontant at dette får bli opp til Vegvesenet og lokale krefter.
– Vegvesenet sier at de må ha med kommunen for at det skal være aktuelt å gjøre noe …
– Ja, vi har snakka om dette, og vi er ikke innstilt på å delta. Sa Geir Amdam noenlunde ordrett sitert.

Sekken.net  har sendt et spørsmål til Trafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal med spørsmål om det kan finnes midler til et slikt tiltak.

Av Øystein Eik – Telefon 975 91 319
KOMMENTAR? SPØRSMÅL?
Skriv til   redaksjonen@sekken.net

BILDET: Brauta sett vestover fra toppen av bakken. Stolpen står i enden av busslomma ved Museumsplassen. Foto: ØE

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.