søndag 1. februar 2009

Fastlandssamband: Tunnel kan komme opp på Inste Eik eller i Skaret

Tirsdag 27. januar var det befaring for å vurdere mulige tunnelinnslag på Sekken.

Just Ove Westad (leder i Sekken Tiltaksnemnd) opplyser at Statens vegvesen nå vurderer Inste Eik (aust for svingen) og en plass i Skaret som aktuelle plasser for å komme opp med ei eventuell arm fra Langfjordstunnelen.

Ei slik tunnelarm vil begynne å stige svakt fra hovedtunnelen. I Hangholmsundet er det ei ravine som gjør at sterkere stigning først kan begynne der. Da er det snakk om maximum 8% stigning.

Et alternativ er å gå i rett linje vestover å komme opp ca. 2 km vest for Sekkeneset – altså på Inste Eik. Det andre alternativet er å gå i ei kurve og komme opp i Skaret. I det tilfellet må tunnelen bygges breiere.

I utgangspunktet er en tunnel til Sekken tenkt bygd med ett kjørefelt. Ei tunnelarm er skissert å møte Langfjordstunnelen i et T-kryss ikke langt unna nordaustenden av Veøya.

Tunnelalternativ til Sekken skal nå utredes teknisk og økonomisk – og vurderes opp mot kostnadene ved ferjedrift, forteller Just Ove Westad til Sekken.net

I 2008 var det og ei befaring med vurdering av mulige traseer og innslag. Disse var med å befaringa 27. januar 2009: Stein Brembu fra Statens vegvesen (Region Midt), Tor Nilssen (landskapsarkitekt) fra Rambøll Norge AS, Just Ove Westad og Martin Pedersen fra Sekken Tiltaksnemnd.

 Av Øystein Eik – Telefon/SMS: 975 91 319

Kommentar? Spørsmål? Skriv til: redaksjonen@sekken.net

 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.