søndag 18. januar 2009

Samferdselsutvalget behandler konsesjonssøknad 4. mars

SISTE OPPDATERING:27.02.2009

OPPDATERT 27.02.2009: Saka om tildeling av løyve for persontransport i rute på Sekken er ferdig behandla av administrasjonen for politisk vedtak i samferdselsutvalget 4. mars i 2009. Det får Sekken.net opplyst fra samferdselsavdelinga i fylket.

OPPDATERT 13.02.2009: Et selskap har meldt seg interessert i løyvet for bussdrift på Sekken, og det er Sekken Næringspark AS. – Vi går nå inn i en runde med forhandlinger og anbud, opplyser Geir Olsen, rådgiver ved Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal.

OPPDATERT 29.01.2009: Fristen for å melde seg interessert i å overta bussdrifta på Sekken er 6. februar 2009.

PUBLISERT 18.01.2009: Rådgiver Geir Olsen ved Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal opplyser til Sekken.net at løyvet for persontransport i rute på Sekken snart blir lyst ledig. Etter planen skjer det ved annonser i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav i uke 4.

Interesserte kan da ta kontakt med avdelinga for å få orientering om bygda generelt og nærmere spesifikasjoner for oppdraget. Dagens ruteoppsett vil ligge til grunn for framtidig busstilbud.
– Hva vil være avgjørende for tildeling av løyvet?
– I utgangspunktet vil vi gå etter pris, under forutsetning av at tilbuda tilfredsstiller krav om materiell og dekker transportbehovet.

SEKKEN NÆRINGSPARK AS

8. januar 2009 blei Sekken Næringspark AS registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 993 469 955. Stiftingsdato var 13. november 2008. Vidar Svenning står som daglig leder, og han har gjennomført kurs med eksamen for løyvehavere i selskap som driver persontransport. Det ligger altså i korta at Sekken Næringspark AS søker på løyvet når det nå blir lyst ledig.

KONTAKT: ØYSTEIN EIK
redaksjonen@sekken.net

Telefon: 975 91 319

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.