søndag 18. januar 2009

HURTIGBÅTKAI: Nå er saka sendt til kommunen

SISTE OPPDATERING 18.02.200

OPPDATERT 18.02.2009: Molde og Romsdal Havn IKS har nå oversendt ei sak om flytebrygge (hurtigbåt- og ambulansekai) til Molde kommune. – Saka inneholder tekniske opplysninger og pris på det anlegget vi meiner vil passe best, sier havnekaptein Øystein Nilsen til Sekken.net

OPPDATERT 09.02.2009: Molde og Romsdal havn IKS, Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal og Tide hadde møte fredag 6. februar 2009.

– Vi diskuterte alle hurtigbåtanleggene i fjorden. Det som ble sagt om Sekken var dette: Molde kommune har bedt havnevesenet lage en kalkyle på hva det vil koste med ny flytebrygge for hurtigbåt. Kommunen har bedt om dette på grunnlag av en henvendelse fra Sekken tiltaktsnemnd. Innstillingen er nå klar og skal snart oversendes kommunen.
Det opplyser Kristin Fostervold ved Samferdselsavdelinga. For Tide møtte Svein Peder Vågnes og Øystein Nilsen representerte Molde og Romsdal Havn IKS på møtet.


OPPDATERT 08.02.2009: – Her er det en del motstridende opplysninger, sier Just Ove Westad når Sekken.net ber om en kommentar. Lederen i tiltaksnemnd legger til: – Uansett hvem som har gjort hva og hvor ansvaret for finansiering og tekniske løsninger ligger, så er det behov for ei ny hurtigbåt- og ambulansekai. Dagens forhold er uforsvarlige.


OPPDATERT 02.02.2009: – Rett før helga fikk vi inn et nytt tilbud fra en leverandør, svarer havnekaptein Øystein Nilsen på spørsmål fra Sekken.net om hurtigbåtkainytt. – Prisen ligger en plass mellom 2 og 3 millioner kroner. Vi har også fått tilbud på et smekrere anlegg, og prisen på det er naturlig nok noe lavere. Ei flytebrygge for anløp av hurtigbåt er et omfattende anlegg. Molde og Romsdal Havn IKS har sendt forespørsel til mange leverandører, og har nå to som konkurrerer.
– Så er spørsmålet: Er saka oversendt eller ikke oversendt til Molde kommune?
– Vi har ikke sendt over sak om dette til Molde kommune, men vi tar sikte på å gjøre det inneværende uke.
– Hva er havnevesenet si oppgave i dette?
– Vår oppgave er å planlegge anlegget og innhente anbud, og det har vært mange runder på dette nå.
– Hvordan er finansieringsplanen?
– Havnevesenet har ikke råd til å koste et slikt anlegg i dagens situasjon.
– Hvem skal da gjøre det?
– Det kan jeg dessverre ikke jeg svare på, sier Øystein Nilsen.

OPPDATERING 01.02.2009: Sekken.net får stadig inn meldinger fra folk som har opplysninger om og synspunkt på ny hurtigbåtkai. Så langt har redaksjonen ikke fått sikre og sammenfallende opplysninger fra kildene som vet hva som har foregått, hvor saka står i dag – og slett ikke om hva som skal skje i i tida framover. Derfor stiller vi spørsmålet: Hvem vet hva om ny kai (flytebrygge) for hurtigbåt og ambulansebåt på Sekken? Tilleggsspørsmål: Kan Sekken.net få lov til å formidle korrekt og oppdatert informasjon om dette til folket på Sekken og andre interesserte?OPPDATERING 30.01.2009: Telefon til Molde kommune. Kommunalråd Geir Amdam svarer: – Jeg husker at vi var borti denne saka for et par år siden, og har ikke registrert at vi har fått noe fra havnevesenet siden den gangen.

(Havnevesenet bekrefter det ikke er oversendt noe til kommunen, og at det ennå vil gå ei uke før det blir møte mellom Havnevesenet, Tide og Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal. Det møtet gjelder hurtigbåtkaier generelt i Romsdal og på Sunnmøre.)

OPPDATERING 29.01.2009: Det planlagte møtet må utsettes, får vi opplyst ved Molde og Romsdal Havn IKS. Redaksjonen har prøvd å få en kommentar fra Molde kommune. 19. januar ble vi henvist til å ta kontakt med havnevesenet. Etter det har vi ikke fått svar fra kommunen.

OPPDATERING 23. 01 2009: Sekken.net har fått opplysninger lokalt som gir inntrykk av at ei flytebrygge ved ferjekaia snart er på plass til bruk for hurtigbåt og ambulanse. Dessverrre ser det ute til å være lite hold i disse opplysningene.

På direkte spørsmål til Molde kommune blir Sekken.net henvist til å ta kontakt med Molde og Romsdal Havn IKS. Der får vi opplyst det er avtalt et møte mellom havnevesenet og Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal. Samferdselsavdelinga bekrefter dette og opplyser at møtet (der flytebrygge på Sekken er tema) trolig blir holdt en av de siste dagene i januar.

PUBLISERT 18.01.2009: Rådgiver Kristin Fostervoll ved Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal opplyser til Sekken.net at det nå blir inngått avtale med eierne av «hurtigbåtkai» på Seterneset. Bruken blir nå formalisert blant med tanke på ansvar ved eventuelle ulykker og skader på materiell og personer. Fjord1 MRF leide på slutten av fjoråret inn firmaet Drågen & Karlsnes for å sette kaia i stand, som en del av oppgjøret for rederiet sin bruk av kaia.

– Når blir det lagt ut flytebrygge som rutebåt (hurtigbåt) og ambulansebåt kan bruke?

– Her snakker vi om ei investering som kan komme opp i et par millioner kroner. For å realisere et noe slikt må det komme i stand et spleiselag. Samferdselsavdelinga sine rammer tilsier ikke at fylket har mye å bidra med i nær framtid. Jeg sitter her med ei lang liste der tilsvarende behov er akutte, samtidig som det er betydelig større trafikk og delvis meir værhardt.

– Andre som er aktuelle i et slikt spleiselag?

– Molde og Romsdal Havn IKS er naturligvis en sentral aktør, Molde kommune er vel en aktuell bidragsyter, sier Kristin Fostervoll, og presiserer at hun ser behovet for en avtale med eierne av gamlekaia uansett utsiktene til ny flytebrygge for rutetrafikk og ambulanseoppdrag.

KONTAKT: ØYSTEIN EIK

redaksjonen@sekken.net

Telefon: 975 91 319

BILDET: Drågen & Karlnes reparerte gamlekaia på Seterneset. Foto: Øystein Eik – 25.11.2008

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.