tirsdag 29. januar 2008

Direct Connect: Satser på problemløsing onsdag

Sekken.net delte ut optimistisk informasjon fra møtet om breiband 21. januar, og formidla dette videre til Romsdals Budstikke som sendte over journalist og trykte bilde av glade abonnenter. Men snart kom det bekymringsmeldinger fra flere som så fram til god og stabil forbindelse: Greier ikke Direct Connect å innfri fagre løfter? 

Sekken.net vil gjerne gi konstruktiv informasjon, og redaksjonen tok derfor kontakt med IKT-ansvarlig i Molde kommune for å få ei forklaring.



Håkon Leikarnes tok straks utfordringa og sendte svar som vi referer her.


Flere på Sekken meddelte mandag at det ikke var forventa dekning. Jeg kontakta Direct connect umiddelbart for det var uventa at det var bare en eller to som hadde dekning. Firmaets supportprogram kan måle styrken på signalet ut fra inneenheten til brukerens PC eller annet nettverksutstyr. Målinger viste at det var godt signal fra Åfarneset og Vågstanda. Fra Tusten var det svakt signal på nordsida av Sekken.

Antenne sender ut effekt i sektorer med forskjellige grader av åpning slik at de må stilles inn etter hvordan dekningsmønsteret skal se ut. I dette tilfellet er antenna stilt for høyt for at signalet skal dekke Sekken med god nok effekt. Ved idriftsetting av et radionett som nå er koplet opp her trenger justeringer som å oppnå maks tilpassning. Et helikopter vil frakte teknikere opp på Tusten onsdag for å finjustere antennene samtidig med at det vil bli utført flere dekningsmålinger i de områdene som radioene skal dekke.

Brukerne må også være kjent med at de som monterer antenne selv ikke har samme kompetansen som montørene som DC disponerer, og har muligheter for å avdekke svakheter med mottaker-installasjonen.

Direct connect har problemer med å svare i de vanlige kanalene. Det er deres store svakhet. Dette har de innrømt og de akter forhåpentligvis å gjøre noe med det.

Molde kommunes arbeid med dette prosjektet er å søke om økonomisk støtte til en bredbåndsutbygger som vil bygge ut bredbånd til områder i kommunen som ingen kommersiell aktør ser seg syn med å bygge ut. Når radionettet er teknisk godkjent er det DC som eier og er forplikta til å drive i minimum 3 år.

Foreløpig har jeg grunn til å tro at Radionettet skal gi brukerne i avtalte områder en god bredbåndsdekning.

Håkon Leikarnes – Molde kommune

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.