torsdag 25. januar 2007

Sekken og breiband: Gode utsikter til full dekning

Svorka Aksess omtaler seg sjøl som «liten og sprek med store planer». Nordmørsselskapet er en godt etablert breibandsleverandør, og sender nå ut signaler om mulig dekning av både sørsida og nordsida av Sekken.
Redaksjonen har fått respons fra en som har vært kunde hos tidligere omtalte ICE siden november i fjor. Vedkommende oppsummerer slik: «Dyr i forhold til kvalitet, men ok i mangel på alternativ.»


Martin Pedersen i tiltaksnemnda opplyser at Svorka Aksess kommer til å dekke heile nordsida av Sekken med radiolinje. Selskapet leverer breibandtjenester til Fjord1 MRF, og dermed kan vi få nytte av dekning på ferjestrekninga Sølsnes – Åfarnes. Jarle Moldver holder kontakten med Svorka Aksess.
– Nordmørsselskapet har også signalisert at det er aktuelt å bygge ut på Vikenakken for å dekke sørsida av Sekken. Tiltaksnemnda jobber ellers med å skaffe statlige midler gjennom Høykom, men konkurranse gir kanskje dekning uten slik midler. Ting tar tid, men det skjer altså en del på området, konkluderer Martin Pedersen som er leder i Sekken tiltaksnemnd.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.