lørdag 13. januar 2007

Breiband over det gamle mobilnettet!

Sekken Handelslag AS har i samarbeid med Istad Kraft levert breibandstjenester kunder på Sekken i to år. Sekken.net er en av kundene som mottar og sender om antenner på Samsen og telemasta på Vestadberget. Stort sett har dette fungert tilfredsstillende. Men signalene fra antenna på Samsen når ikke ut til alle på sørsida av Sekken – og ikke til noen på nordsida. Mange har derfor venta på andre løsninger.


– Vi digitaliserer det gode, gamle NMT-450-nettet og kan snart tilby alle nordmenn uovertruffen dekning og kapasitet. I dag dekker vi nær 80 prosent av områdene hvor folk bor, når nettet er ferdig utbygget i løpet av 2007 vil vi dekke nær hele Norges landareal. ice vil med andre ord gi bredbånd til alle, uansett hvor i Norge brukeren bor eller ferdes, sier Nils Petter Tetlie, administrerende direktør i Nordisk Mobiltelefon Norway AS, på firmaets nettsider http://www.ice.no
Redaksjonen i Sekken.net fikk telefon med tilbud i går. Kapasiteten på de to løsningene er noenlunde den same, og prismessig er det heller ikke stor forskjell. Umiddelbart ser det ut til at kunder som er knytta til Sekken Handelslag sitt nett fortsatt kan leve lykkelig med dette. Men de som ikke får kontakt med antenne på Samsen bør nok studere det nye tilbudet med stor interesse. Dette gjelder også eiere av hytter og feriehus. En fordel med de gode, gamle NMT-450-telefonene var jo at de hadde dekning fra fjord til fjell.
Vi skriver denne artikkelen som informasjon om et nytt tilbod, og har så langt ikke grunnlag for å vurdere hvor godt det nye tilbudet kan være i praksis.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.