onsdag 2. november 2005

Piano 2005: Jubileumsgave til ungdomshuset

Sekken Museumslag har satt seg som mål å samle inn penger til et piano som Sekken Ungdomslag skal få når 100-årsjubileet for Ungdomsheim feires lørdag 17. desember. Pianoet blir ei folkegave, og alle er invitert til å bidra. Styret i museet håper at musikkinstrumentet -- på samme måte som kulturhuset Ungdomsheim -- blir til bruk og glede for heile bygda.

Vi presiserer at det er snakk om et elektrisk piano. Det tåler temperatursvinginger, det kan lett settes bort i et annet rom og det kan lånes ut når det er aktuelt. Samtidig er det et fullverdig musikkinstrument.

Innsamlinga på Sekken går godt. Nå synes vi det er rett og rimelig at også alle som har fritidshus på Sekken -- eller på andre måter har et nært og kjært forhold til bygda og ungdomshuset -- får anledning til å kjøpe en ”aksje” i pianoet. Vi håper at dette brevet på baksida av et gavebrev ikke oppfattes som kjøpepress og utidig mas, og vi håper at mange vil se på dette som et positivt tiltak.

Initiativtakerne har mange ganger følt behov for et piano på ungdomshuset, for eksempel til bruk ved allsang. I januar arrangerte vi forresten en konsert på ungdomshuset med klassisk musikk ved elever fra Viken folkehøgskole. Da ble et tilsvarende piano lånt inn fra nabolaget.

Standard sum for et gavebrev er satt til kr 200,--. Det går an for flere å spleise på et gavebrev, og det er naturligvis lov å bidra med en større sum. Tips gjerne andre om innsamlinga. Vi håper at også en del forretningsdrivende vil være med.

Ved ”dørsalg” av gavebrev i bygda blir det kvittert på baksida. Nå er det oppretta en spesiell innsamlingskonto i museet sitt navn (i Sparebanken Møre). Den vil bli tømt når innsamlinga er ferdig. Det som eventuelt er ”til overs” når pianoet er kjøpt, vil følge med til ungdomslaget / ungdomshuset i form av sang- og musikkutstyr eller penger til slikt formål.

Innbetaling til: Sekken Museum -- bankkonto: 3910.27.77259

Spørsmål kan rettes til Øystein Eik
Telefon 975 91 319 / 71 24 78 88

E-post: redaksjonen@sekken.net


Sekken Museum

Øystein Eik

for styretredaksjonen
ID: 146

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.