onsdag 2. november 2005

Allmøte: Kommunikasjon mellom Sekken og fastlandet

Både ruteoppsett og fergemateriell må oppgraderes. Og nå er det tid for ta opp igjen en diskusjon om alternative rutestrekninger med eventuelle nyetablerte fergekaier. (Hovedinntrykk fra allmøtet.)

Sekken tiltaksnemnd inviterte til allmøte på skolen onsdag den 19. oktober 2005. Temaet -- kommunikasjon på kort og lang sikt -- engasjerte de ca 25 som møtte fram. Her er tiltaksnemnda si oppsummering av møtet.

1. FERGEMATERIELLET.
Det var ingen uenighet i forsamlingen til at bilfergen ”Edøy” nå burde få gå over i pensjonisttilværelsen. For de av øyas beboere som er så gamle at de husker sist fergen ble opprustet vil det selvsagt bli vemodig å ta farvel med den tilårskomne ferga. Selv om de bevilgende myndigheter og andre har vanskelig for å akseptere at tidsregningen på Sekken faktisk også følger den samme som i samfunnet ellers, så mener forsamlingen at vi nå ikke kan akseptere lenger å bli behandlet som ikke eksisterende. Det er et faktum at av de 4 fylkesveisambandene i Møre og Romsdal så er sambandet Molde -- Sekken det eneste der opprusting ikke har funnet sted de siste 15 årene. Det ble også presisert at vi ikke kan finne oss i om vi blir tilbudt MRFs nest eldste ferge -- ”Midøy” som erstatning. Vi har brakt i erfaring at fergeselskapet har nyere og mer egnede ferger som blir ledige i nær framtid. Viktigste forutsetning for en ny ferge er at den gjør vesentlig større hastighet, og at den er utstyrt med manøvreringspropeller som kan forenkle tillegg til kai. Ferga må også kunne imøtekomme trafikkveksten i sambandet. Vi ønsker også en forbedring når det gjelder navigasjons- og sikkerhetsutstyr. Sikter her bl.a. til utstyr for tørrskodd evakuering.


2. RUTETIDER.
En stadig større andel av befolkningen på Sekken har sin arbeidsplass på fastlandet. Rutetidene slik de er i dag, og har vært de siste 15 årene, er ikke på noen måte tilpasset dagens pendlere. Det som må være et prioritert krav er bedre tilbud i helgene. Dette primært for de som arbeider natteskift og helkontinuerlig skift. En forbedring av rutene i helgene vil også være et sterkt ønske for besøkende i helgene og for de som har hytter/fritidshus på Sekken. Senere avgang på lørdag og en ekstra avgang midt på dagen søndag må inn.

Videre er det helt nødvendig at det opprettes en ekstra ferge på hverdager i tidsrommet 10.00 -- 12.30. Dette uten at det berører eksisterende rutetider. Ruta fra Molde 20.25 foreslås flyttet til 20.45, da dette vil korrespondere med fly fra Oslo og vil gi en senere sisteavgang fra Sekken (21.30). Vi må også få bort ruteavganger 5 minutter før eller etter hel og halv time da dette bare er til forvirring og irritasjon.
Det er videre et sterkt ønske om å få tilnærmet samme rutefrekvenser på hverdager og i helgene. Tiltaksnemnda vil i god tid før rutetidene må fastlegges, av hensyn til trykking av rutehefte, utarbeide et forslag som kunngjøres til bygdas befolkning. Husk også rutetilbudet i høytidene.

3. ANLØSSTED.
Tiltaksnemnda anmoder de som har synspunkter på hvor fergeleiet bør ligge -- både på Sekken og på fastlandet -- om å komme med sine tanker og ideer. Tiltaksnemnda vil ikke i denne omgang komme med spesielle føringer, men mener det er viktig at vi også på dette punktet søker å tenke fremover. Innlevert materiale til tiltaksnemnda vil sammen med eksisterende forslag, danne grunnlaget for arbeidet med denne saken. Det vil etter god gjennomarbeidelse arrangeres et nytt folkemøte med dette som tema.

4. DIVERSE.
Utbedring av Hjertøysundet kan være en aktuell problemstilling Bussavgangene må tas opp med busselskapet.


Møteleder: Martin Pedersen
Referent: Rolf Gaasø


redaksjonen
ID: 147

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.