torsdag 8. september 2005

Svar fra Fjord1 MRF om: Ekstratur for noen gir ventetid for andre

Vi viser til Deres artikkel på Sekken.net 26. juli 2005. De retter noen spørsmål om vår drift av sambandet mellom Molde og Sekken.

Vi har følgende kommentarer og svar på disse spørsmålene.

Hvilke regler gjelder for ekstraturer? Kan en som blir stående igjen en søndag kveld uten videre regne med at ferja tar ekstraturer på direkten?

Dersom ferja utfører ekstraturer på bestilling utover normal ruteplan skal det inngås særskilt prisavtale om dette (eget regulativ for ekstraturer på hverdager og helg/kveld).

Fjord1 MRF praktiserer videre en ordning med ekstraturer i tilfeller der det står igjen biler på siste ordinære avgang om kvelden på grunn av manglende kapasitet. Beslutning om å utføre slik ekstratur tas av ferjefører, som i slike tilfeller også da har ansvaret for å informere gjenstående bilførere om at det blir utført ekstratur. Det er videre opp til ferjefører å vurdere tidspunktet for en slik ekstratur (ta hensyn til andre ruteavganger og korrespondanser).

Har Fjord1 MRF konkrete planer om å sette inn ei anna ferje i nær framtid?

Sambandet til Sekken er som kjent et fylkesvegsamband som vi utfører på årlige kontrakter med Møre og Romsdal Fylke. Ei større og bedre ferje i sambandet vil kreve mer kontraktsbetaling fra fylket. Vi har signalisert overfor oppdragsgiveren vår et ønske/behov for å forbedre kapasiteten/standarden i flere av våre fire fylkesvegferjesamband.

Kapasitetsmessig representerer dagens ferje i sambandet et minimalt problem sammenlignet med flesteparten av våre øvrige samband.

Forhandlingene med Møre og Romsdal Fylke om neste års kontrakt (rutetilbud, ferjekapasitet og åpningstider mv) vil starte opp i løpet av oktober.

Hvorfor endringer i rutetilbudet?

Det etterlyses årsak til at tidligere avgang fra Molde kl 2035 er endret til kl 2025.

Denne endringa ble gjort gjeldende allerede fra ny rutetermin 1. mai 2004, og har sammenheng med blant annet ferjekasituasjonen i Molde hvor det på dette tidspunktet var tre ferjer som skulle dele to ferjeleier.

Situasjonen var som følger:

”Rauma” i B-ruta hadde avgang fra Furneset kl 1920 og ankomst Molde kl 1955, og avgang fra Molde igjen 2030.

”Romsdal” i C-ruta hadde avgang fra Furneset kl 2000 og ankomst Molde kl 2035.

”Edøy” hadde fram til og med 30. april 2004 avgang fra Molde kl 2035.

Situasjonen ved ferjeleiene i Molde kl 2035 innebar derfor et noe uryddig trafikkbilde, med ferjer både på ”kryss og tvers”, noe som også ble påpekt fra trafikanter til Sekken. I tillegg var det også framsatt ønske fra Sekken om å bedre korrespondansen mellom siste avgang fra Sekken kl 2115 og rute 33 over Moldefjorden. Avgangen kl 2115 fra Sekken hadde ankomst Molde kl 2155, som var 10 minutter for sent til avgangen fra Molde i rute 33 kl 2145.

Ut fra ei samla vurdering, og etter innspill fra trafikanter på Sekken og etter dialog med daværende leder av Sekken tiltaksnemnd, ble det vedtatt å gjennomføre ovennevnte rutejusteringer.

Disse endringene har nå vært iverksatt i nesten halvannet år uten at vi har fått tilbakemeldinger om misnøye eller ønsker om å justere rutetidene tilbake til tidspunktene før 1. mai 2004.

Dersom det er ønskelig, stiller vi gjerne opp i et møte for å utdype nærmere grunnlaget for rutetilbudet til/fra Sekken.

Med hilsen

Fjord1 MRF AS

Frode Ohr

Ass. direktør

Brevet er datert 30. august 2005.

Link til artikkel med spørsmål til Fjord1 MRF 26. juli 2005

ID: 142

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.