tirsdag 23. august 2005

Politiet om ferjemannskapet: TILTALE MOT ALLE TRE

TIRSDAG 23. AUGUST 2005: Nå foreligger resultatet av blodprøvene som ble tatt av mannskapet på MF «Edøy» søndag 7. august. -- Det går mot tiltale for alle tre, opplyser politiadvokat Astrid Bolstad til Sekken.net Politiet vil nå innhente ytterligere uttalelser fra Folkehelseinstituttet.SØNDAG 21. AUGUST 2005: To uker har gått siden hele mannskapet på tre om bord i MF «Edøy» ble tatt inn til promillekontroll. Denne og andre episoder har gitt Fjord1 MRF svekka tillit. Hva vil rederiet gjøre med dette?


MF «Edøy» er landets eldste ferje i rutegående trafikk. Ferja går med tre manns besetning, mens det vanlige for bilferjer er fire eller flere. Sekken.net har tidligere i sommer satt søkelys ulike prioriteringer i rute 34 Molde -- Sekken. Disse artiklene ligger i arkivet.

Vi skal ikke foregripe begivenhetenes gang, og det er ikke vår oppgave å felle dom eller frikjenne for eventuell ulovlig bruk av alkohol i (eller før) tjeneste. I første omgang skal laboratoriet komme med sine resultater, så skal politimyndighet slå fast hvem som eventuelt har gjort noe ulovlig -- og så skal Fjord1 MRF bestemme seg for eventuelle reaksjoner overfor ferjefører, maskinist og matros.

Her vil vi komme med ei klar og tydelig oppfordring til rederiet om å foreta ei totalvurdering av situasjonen. Politiet skal bare ta stilling til hva som er lovlig og ikke lovlig i forhold til lover og regler, og går ikke tilbake i tid så lenge ikke noe er anmeldt eller det kommer fram andre konkrete forhold.

Styret og administrasjonen i Fjord1 MRF har plikt til å gi også passasjerene som reiser mellom Sekken og Molde et tilbud som de kan ha tillit til -- i storm og stille. Alvorlig ulykker skjer forholdsvis sjelden. Men uhell skjer, og faren for katastrofale følger øker dersom noen er indisponert i jobben.

Mannskap på andre skift om bord i MF«Edøy» har fått oppleve mange «morsomheter» etter det som skjedde søndag 7. august, både fra kolleger på større ferjer og fra publikum. Kommentarene går gjerne på at der om bord er det vel ikke så nøye...

Slike holdninger ser ut til å ha grobunn langt inn i administrasjonen i Fjord1 MRF. Dette inntrykket er skapt over tid, og går på mange forhold -- slett ikke bare omgang med alkohol. Det vil også ta tid å endre dette inntrykket.

«Hele mannskapet blåste rødt!» Det er nå to uker siden MF«Edøy» var gjennomgangstema i aviser og andre media landet over. Folk flest glemmer utrolig fort, og vi har evne både til å overse og tilgi. Resultatet av blodprøvene kan nå i sterk grad påvirke framtida for tre mann som passasjerene på MF«Edøy» kjenner godt. (Ingen av de tre er bosatt på Sekken.) En ting må vi ikke glemme: Mannskapet som er på vakt har ansvar for at passasjerene kommer seg trygt over fjorden året rundt.

En artikkel på Sekken.net skal ikke avgjøre noe som helst i denne situasjonen, men vi tillater oss å formidle noe som flere føler: Dette er ikke bare et spørsmål om tre mann blåser rødt og om en eller flere har tatt inn for mye alkohol. Her er det snakk om tillit eller ikke tillit til rederiet som driver «ferja vår».

Vi foreslår at Fjord1 MRF tar seg tid til ei grundig vurdering av situasjonen.


Øystein Eik
ID: 141

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.