onsdag 13. juli 2005

Tilpassede saler gir fornøyde hester og ryttere! Norges eneste kvinnelige salmakermester besøkte SekkenSalmakermester Anne Kathrin Halvorsen fra Hamar har vært en tur på Sekken. Hun reiser rundt i Norge og ser til at hestene har saler som passer. På bildet er det Sanna Henøen Gangstad som får hjelp med å finne en god sal til hesten Chloe.

Det er viktig av salen har riktig størrelse og passform. En sal er et hjelpemiddel for ridning, og den må ikke klemme på manke og rygg. Salen skal hjelpe hesten å få ut de rette bevegelsene i den ridegrenen hesten blir brukt til. Den skal ikke hemme hesten, men framheve hesten.

Salen skal også passe rytteren. Måten rytteren sitter på har også stor betydning for å få hesten til å yte maksimalt. Rytteren skal sitte riktig og kunne innvirke på korrekt måte.

Anne Kathrin Halvorsen er utdannet salmaker i Tyskland. Der er utdannelsen lagt tett opp til hest. I Norge er det felles grunnkurs med tre- og skinnarbeidere. Først seinere i utdannelsen blir det spesialisering mot hest. Anne Kathrin uttaler seg kritisk om det norske systemet, det sier seg selv at når utdannelsen er rettet inn mot hest allerede fra første dag, må kunnskap om hestens anatomi og bevegelser bli mye bedre. Og salmakerkursene på Starum er mer for hobbykurs å regne. Det heldigvis er ting på gang. Hun sitter selv i et utvalg som skal utarbeide ny læreplan for faget til bruk i den norske videregående skolen.

Etter tre år i Tyskland ble hun salmaker, og etter ytterligere ett år er hun nå salmakermester -- Norges eneste kvinnelige. For å skaffe seg erfaring i yrket, arbeidet hun under en annen salmaker i Tyskland. Der oppdaget hun at det er mange forskjellige syn på hvordan problemer skal løses. Det gjelder å holde fast ved det som fungerer bra. For å holde seg oppdatert, er hun jevnlig på kurs i Tyskland og England.

Nå har hun etablert seg på Hamar og sammen med seg har hun en utdannet salmaker. Hun er ubeskjeden nok til å kalle seg Norges største salmakerfirma -- hun vet ikke om andre som har to fagpersoner i samme firma.

Mesteparten av arbeidet består i å stoppe om saler. Viss salen har ligget feil og beveget seg, vil polstringen forskyve seg. Etter en tids bruk vil også polstringen bli hard, og en sal som tidligere har passet godt, skaper nå problemer hos hesten. Hesten er i forandring etter hvor mye muskler den bygger og hvor mye den forandrer seg med hensyn til vekt. Så en sal må til en viss grad gi rom for at hesten kan forandre seg.

Omstoppingen skjer på verkstedet, men det hender hun stopper på et sted i et par dager og gjør arbeidet der.

Det er veldig sjelden salmakerne bygger opp en sal helt fra grunnen av. Som regel blir det justering av fabrikkproduserte saler. Men Anne Kathrin har vært med å bygge en spesialsal til en funksjonshemmet rytter. Der må salen i større grad tilpasses rytteren. Det må lages spesialseter slik at rytteren får kompensert for sittestillingen sin og sitte i god balanse.

Anne Kathrin Halvorsen har vært aktiv rytter sjøl, men måtte avslutte utdanning som berider etter et stygt fall. Det er grunnen til at hun utdannet seg til salmaker. -- Det er ikke til å komme forbi at ridning er en risikosport. Det er det som gjør det så fascinerende og utfordrende, sier Anne Kathrin som nå kjører shetlandsponny og er på utkikk etter en dressurhest. -- Men jeg har god tid, sier hun. -- Får selgerne inntrykk av at jeg har det travelt, kommer de fram med mye rart. Nå skal jeg ha det som passer meg. Og som salmaker får jeg mye kontakt med hester,

På Sekken var det jentene på treningsleir som fikk nyte god av Anne Kathrins kunnskaper. Noen kjøpte nye saler, andre saler ble sendt til omstopping. Det var stor aktivitet på Stall Tusengroren da sekken.net var innom.

Mette Heimdal Eik (tekst og foto)
ID: 112

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.