søndag 29. mai 2005

Slipp taktekkerne fri, det er vår!Ingen tvil, det er vår. Det er menuett i mai -- kom mai du skjønne, milde. Alle skjønner nå at vi er våryre i redaksjonen. Og det haster, for i skrivende stund er vi snart over i juni måned.

Her skjer alt ved hjelp av dugnadsånd, og fritida skal jo brukes til så mangt. Derfor må vi nå prøve å komme oss ajour etter at det igjen kom ei periode med for mye som skulle gjøres og lite tid til å gjøre det.

Aurikkelen blomstrer på sine faste plasser. Slike plasser er det mange av på Ytste Eik, der Samsen og skolen ligger. Aurikkel .... det har alltid vært navnet på denne planta her. Romsdals Budstikke hadde en runde i fjor på dette navnet, og i år dukka temaet temaet opp igjen: Det korrekte navnet er ikke aurikkel, men KUSYMRE.

12. mai var gaukdagen. I følge gamle merker skal gauken gale for første gang på denne datoen. Og den som skriver dette, har i alle fall en gang opplevd å høre årets første ko-ko nettopp 12. mai.

13. mai 2005 tok vi bildet av to spøkefugler på et tak nede i Brauta. Bjørg og Jostein Eik fant ut at det var tid for å bytte ut eternittsteinen med nytt tak, og nå ble det svart Decra. Erling Eik var innleid taktekker. I nabolaget kunne vi overhøre muntre replikker mellom hammerslaga, som denne vekslinga første dagen:
Jostein: Ska me sekre oss mæ tau?
Erling: He du tenkt å dætte ned du då?

Nå er taket både tett og fint. Lenger inne i bygda er det et annet hus som nå får nytt tak.
Vi bør vel ta en tur dit også?


Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 92

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.