torsdag 28. oktober 2004

Tiltaksnemnda arrangerte informasjonsmøte


Tiltaksnemnda inviterte til informasjonsmøte om ungdomsskolen onsdag 27. oktober 2004. Over femti personer møtte fram for å delta i drøftingene. Her var ungdomsskoleelever, foreldre og mange andre som vil slå ring om skolen.

I utgangspunktet ble det naturlig nok uttrykt en viss frustrasjon over at Sekken hver høst blir framstilt som kommunens store økonomiske belastning. Tidligere har barnehagen stadig vært utsatt for nedleggingsspøkelset.

-- Vi må erkjenne at enkelte kommunale oppgaver blir ekstra kostbare på et sted som Sekken. Kanskje er det likevel flere enn vi tror som tross dette synes at Sekken er en ressurs for kommunen som det er verdt å ta vare på. Vi som bor her må selv vise initiativ og tiltak til å gjøre dette synet framtredende. Det var synspunkt som kom fram på møtet.

I drøftingene kom det fram en rekke forslag og ideer som bør behandles videre. Det kan nevnes spesielle skoletilbud til elever i resten av kommunen. Dette for å utnytte skolen på Sekken på en bedre økonomisk måte. Ferjetilbudet er i dag ikke så godt som en kunne ønske seg, og det er grunn til å se på om det finnes andre løsninger både med hensyn til plassering av ferjekai, -frekvenser og ferjemateriell.

Vi må uansett fastholde at det er tre pilarer som dette vesle samfunnet er helt avhengige av: Skolen, kommunikasjonen med fastlandet og Samsen. Hugges det litt av en av disse pilarene, vil det straks få innflytelse på de andre.

Nedleggingsforslag skaper lett ei dyster stemning. Lokalsamfunnet trenger optimisme. Flere pekte på at nedleggingsforslag ikke må få knekke trivsel og innsatsvilje. Her skal vi stå på med godt humør!

Bildene: Ikke stormende jubel, men fullt hus da folket samla seg for å bli orientert og snakke om ungdomsskolen.

Av RED og Geir Tore Vestad (foto)
ID: 44

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.