torsdag 28. oktober 2004

Rådmannen foreslår nedlegging av ungdomsskolen

En øksekomite av rektorer fikk i oppdrag å foreslå driftskutt i skolene på 8,3 millioner, og rådmannen orienterte mandag formannskapet om forslaga. Romsdals Budstikke kan fortelle om overflytting av de to eldste alderstrinna ved Bolsøya skole til Vågsetra eller Kviltorp skole.

Det er snakk om å legge ned Hjelset skole og flytte elvene til Vikamyra skole på Skjevikåsen. Videre er det snakk om å slå sammen administrasjonene ved Bergmo ungdomsskole og Kviltorp skole og på samme måte ved Bekkevoll ungdomsskole og Sellanrå skole. Rammetimetallet er også utsatt for nedskjæring, noe som har lett for å gå ut over de svakeste.

Det kan altså skje mye negativt ved skolene i Molde -- i en kommune som frå før ligger dårlig an på statistikken over ressurser til undervisning. Og nå kommer vi til det som kan ramme Sekken: Forslag om å legge ned ungdomskolen.

ID: 45

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.