torsdag 21. oktober 2004

Kort og godt førstehjelpskurs


En bra flokk møtte opp på skolen mandag 27. september for å lære noe de håper at de ikke får bruk for. Men kunnskapen kan bli livsviktig den dagen en eventuelt får bruk for den.

Kurset var kort, det varte bare i tre timer. Og kurset var godt. Kanskje det var godt delvis fordi det var kort. På lange og omfattende kurs kan det lett bli så mye må huske på at det meste forsvinner straks etterpå. I alle fall kan det føles slik. Deltakeren med kamera har inntrykk av deltakerne likte dette kurset.

Bjørn Arne Østbø var intruktør. Han arbeider til daglig ved ambulansemottaket på Molde sjukehus.

BILDET: Frank Celius ligger her og venter på bli lagt i stabilt sideleie av Ragnhild Pedersen. Operasjonen overvåkes av Nikoline Heimdal Eik.

Av Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 37

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.