torsdag 21. oktober 2004

Forslag om å legge ned ungdomsskolen

Brått og brutalt kom det ei melding i media torsdag 14. oktober 2004: Fungerende skolesjef i Molde kommer med forslag om å legge ned ungdomsskolen på Sekken. Ingen vet hva som skjer i denne saka, men noe er sikkert: Innbyggerne på Sekken vil ikke finne seg noe slikt!

Sekken Tiltaksnemnd hadde møte 19. oktober med denne saka på dagsorden. Leder Rolf Gaasø opplyser at nemnda ikke har klar noen strategi for arbeidet ennå, men arbeidet er i gang. Han slår fast at: -- Dersom ungdomsskolen skulle bli nedlagt, er Sekken i en svært dramatisk situasjon.

Intervju med Geir Tore Vestad på NRK Møre og Romsdal


Bjørn Arild Sekkenes hadde debattinnlegg i Romsdals Budstikke 16.10.2004:

Sekken et levende samfunn, eller ei ferieøy?

Korte reiseavstander!
Jeg synes det er godt gjort at fungerende skolesjef Per Bertil Lund har oppdaget at Sekken tilhører Molde kommune, ja for han kan da ikke vite hvor Sekken ligger, eller tror han at vi har realisert bygging av Sekkfast?. I forbindelse med skolebudsjettet sier han at Sekken ungdomskole kan legges ned, det er forholdsvis korte reiseavstander det er snakk om for elevene.
Med dagens kommunikasjon til/fra Sekken vil det for et 13 år gammelt barn være snakk om reise og ventetid på 4,5 timer hver dag. Det vil si at hvis Lund bor i Molde og jobber på Oppdal vil han ved å kjøre frem og tilbake til Oppdal hver dag få samme reisetid. Er dette forholdsvis kort Lund?

Hvis det er kapasitetsproblemer på skolene på fastlandet vil jeg gjøre oppmerksom på at det er mulig å fylle opp kapasiteten ved Sekken Skole ved at elever pendler fra fastlandet til Sekken. Med dagens ruter vil da en elev reise fra Molde kl. 08.00 og være tilbake kl. 15.30. En elev fra Sekken til Molde må reise kl. 07.00 og er tilbake kl. 17.00.

Arbeidsgruppe
Det settes ned ei arbeidsgruppe som skal utrede forskjellige mulige sparetiltak, dette er for så vidt bra, men jeg blir veldig forundret når Per Bertil Lund går ut i media med antydninger om resultatet som vil fremkomme, før arbeidsgruppe har startet sitt arbeid.

Storm
Vi som bor på nordvestlandet vet at det i perioder av året er mye vind, stort sett hvert år er det innstilte ferjer p.g.a. storm. Når barna står igjen i Molde og foreldrene er på Sekken hvem skal da ta ansvaret for barna, det er ikke sikkert det blir ferjeavganger før neste dag.
Det er heller ikke noe kjekt å bli sjøsyk og redd, dette vil bli tilfelle for noen av barna mange ganger.

For mye penger?
Er det blitt alt for mye penger i dette landet? Selv startet jeg på skolen i 1972, det var på en skole som var bare noen få år gammel. Vi fikk både god undervisning og tilgang til det materiellet som trengtes. Hvordan var det med økonomien i samfunnet på begynnelsen av 70 tallet kontra i dag? Norge flyter over av penger i 2004 det må da være det som ødelegger da, for det kan ikke være mangel på kapital.

Nytt Bjørnsund?
Det er bedre med en brå død enn en lang og smertefull sies det. Ønsker politikerne i Molde Kommune et levende samfunn på Sekken, eller vil de ha det som et ferieparadis? Det er ikke tvil om at det koster en del å ha et levende samfunn på Sekken. Det offentlige har utgifter til drift av skole, barnehage og subsidiering av ferje.
Jeg synes politikerne skulle gjort ei vurdering av hvorvidt de ønsker å opprettholde dette samfunnet eller ikke. Hvis de vil opprettholde samfunnet må vi få bevare barnehage og skole i dagens form. Hvis de ikke ønsker å bevare dette samfunnet, da bør de tør å ta skrittet fullt ut og avvikle alt på en gang, og Sekken vil bli et nytt Bjørnsund på godt og ondt.

Av Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 41 BILDEMANGLER

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.