søndag 4. juli 2004

Kommunalt vatn også på Sekkenes

De første dagene i juli har det vært graveaktivitet på Sekkenes. Sjøledninga fra Nesjestranda tar en avstikker opp på Solstrand, og derfra er det nå lagt et rør opp til Karibøen. Derfra er det forgreining vestover og østover. Tre hus og tre fritidsboliger i dette området skal nå få stabil tilførsel av godt vatn.

Abonnentene på Eik og Vestad som tidligere har hatt vatn fra vassverka der, har brukt av «nyvatnet» fra Hjelset et par måneder nå.

Bilde 1: Her kommer vatnet opp fra sjøen. Solstrand i venstre bildekant og Oksen i bakgrunnen.

Bilde 2: Arbeidere og tilskuere konstaterer at vegen er kryssa og alt har gått bra. Karistua i bakgrunnen

Øystein Eik (tekst og foto)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.