mandag 2. mars 2020

Sekken.net er tilbake fra permisjon og går snart over i pensjon

BILDET: FORTID OG FRAMTID MS Vågsøy og MS Ørsta foretar vaktskifte i rute 34 fredag 14. februar 2020 klokka 11.30. I perioden 2000–2020 har det vært mange bilder av gamle og nyere ferjer på Sekken.net Dette blir et av de siste. Foto: ØE 

Av og til kommer spørsmålet: Hvor blir det av Sekken.net? 

Bak navnet Sekken.net har det stått noen mennesker som i år 2000 bestemte seg for å lage lokalnettavis. Nå har Sekken.net bestått i 20 år. De siste åra har aktiviteten varierende, og i vinter har den vært lik null. Dette skyldes «flere forhold» som det gjerne blir sagt når noe skal bortforklares.

Planen var at Sekken.net skal legges ned. Planen var også at det skal settes et skikkelig punktum. I går møtte fotografen to av bygdas unge, som straks svarte ja på spørmål om de ville bli med på et bilde. Dette vekte gode minner om mange fine øyeblikk fra to tiår. Kanskje kan komme noen slik glimt ei tid framover, og det er fristende å ta noen blikk bakover til de som for noen er «gode, gamle dager».

Sekken.net har alltid hatt som mål å gi et positivt og samtidig sannferdig bilde av bygda vårEn kan spørre seg om Sekken skiller seg mye ut fra andre bygder «det er naturlig å sammenlikne seg med». Den som ferdes i byen og distriktet har sikkert hørt fra kjente og ukjente at «det skjer så mye på Sekken». Kan Sekken.net ha vært medvirkende til at mange har fått et bilde av Sekken som et lokalsamfunn med mye tiltakslyst og et spesielt aktivt kulturliv ?

Konstruktiv kritikk er bra og ytringfrihet er grunnleggende i et demokrati. Redaksjonen var fra første vært stund åpen for innspill med ider og forslag, ris og ros. En gammel perm med utskrifter av e-post forteller om stort engasjement og mye positiv respons . Dette var lenge før Facebook ble et forum for mer eller mindre veloverveide og (u)kloke ytringer.

Alt har si tid, og Sekken.net går snart fra permisjon til pensjon. Kanskje er det
te best både for den som skriver og den som leser. Den eller de som oppretter et nettsted, en blogg eller facebookgrupper og er administrator for disse, har ansvar for det som kommer ut – også det som kommer i kommentarfelt.

Digitaliseringa av hverdagen vår går i rasende fart. Utviklinga i redaktørstyrte media som TV, radio og aviser går sin skeive gang, og i diverse kommunikasjonskanaler går det over stokk og stein.

Fra å være et tiltak som ble lagt merke til langt ut
enfor strandlinja rundt Sekken, er Sekken.net nå bare en liten prikk i det store landskapet.

Samfunnsutviklinga i stort og små vil fortsette på godt og vondt. Toget – med fakta og funderinger, påstander og vurderinger, dokumentasjon og spekulasjon, balanserte innlegg og ensidige utspill, de som har en tanke om at det beste er å banke, og med f-ord undres om det er mulig at noe skjer som alltid har skjedd, og tror at vondt skal vondt fordrive, for bare spør ... «vi gjorde det før og det ble folk av oss»  det toget går videre med aktive aktører og passive passasjerer.

Sekken.net vil stå igjen på perrongen.

Øystein Eik – ansvarlig for Sekken.net
Telefon og sms: 97 59 13 19

2 kommentarer:

Pat Barry sa...

I have followed sekken.net for 10 years and appreciate all you have done to keep us informed from afar. Thank you.

Unknown sa...

Ĺykke til som pensjonist.Du Har sikkert mye og gjøre.⛾

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.