onsdag 5. juni 2019

GODE STØTTESPILLERE FOR SEKKEN MARATON


Sparebanken Møre har nylig sendt denne hyggelige meldinga til Sekken museumslag: «Vi ønsker å verdsette gode idéer og prosjekt som er med å gjøre lokalmiljøet vårt til et attraktivt sted å bo og leve. Dette synes vi Sekken museumslag bidrar til.» 5000 kroner går til Sekken Maraton (som nå blir arrangert av Bygdetunet – museumslaget). 5000 kroner går til «Ung dans på Sekken», som er et nytt danseprosjekt med oppstart til høsten.

Kommentar: Alt økonomisk overskudd fra Sekken Maraton har også tidligere gått til Bygdetunet – museumslaget.

Som tidligere meldt har Sparebanken 1SMN tildelt Sekken Maraton 5000 kroner i støtte for 2019.

Søknadsfristen for Dugnadsløftet gikk ut 1. juni, og Gjensidige Nordmøre og Romsdal har naturlig nok ikke behandla årets søknader. Fra Dugnadsløftet har både Sekken Maraton og Bygdetunet – museumslaget fått mye og verdifull støtte gjennom flere år. BILDET er fra 2017. Tekst og foto: ØE


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.