fredag 5. april 2019

Vil du være kafevert i på Bygdetunet i sommer?

Styret i Bygdetunet satser på å holde i gang søndagskafe i sommer. Vi trenger frivillige kafeverter. Ta gjerne kontakt med Just Ove om du vil bidra – og kom med ønsker om åpningstid. (Den vil trolig bli begrenset til ca. tre timer.) Snakk med Just Ove også om dette. Telefon/sms 988 28 677

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.