søndag 30. desember 2018

SEKKEN MUSEUMSLAG Årsmøteinnkalling med gammel lov og forslag til nye vedtekter


ÅRSMØTE i Sekken museumslag 2019 blir holdt tirsdag 29. januarkl. 18.30 på Bygdetunet. SAKLISTE: I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det lagt fram et forslag til vedtekter som skal erstatte «Lov for Sekken museumslag».

Årsmøtet blir invitert til diskusjon om innholdet og kan gjøre de endringer som årsmøtedeltakerne ønsker gjennom flertallsvedtak. Forslaget og kopi av «Lov for Sekken museumslag» ligger på Samsen
i tillegg til digital publisering.  

Andre saker som ønskes opptatt på årsmøtet meldes til styret minst tre uker før møtet. Dette gjøres ved å skrive til sekken.museum@gmail.com eller ved å ta kontakt med Just Ove Westad, Stig Arne Richter-Johnsen eller Øystein Eik.

Kom gjerne med innspill til Anita Richter-Johnsen og Espen Langvatn Sekkenes som er valgkomite.

KLIKK på vedlegga for å lese. Du kan også be om å få tilsendt disse vedlegga i posten eller som e-post.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.