tirsdag 2. oktober 2018

MYE AVFALL FORSVINNER FRA SEKKEN I DAG - NOE BLIR ENERGI OG NYE PRODUKT

I dag forsvinner mye metall, elektrisk utstyr, noen madrasser, malingsrester og diverse restavfall fra Sekken.

Først sto bilene klar for mottak ved Samsen, og så var ferjekaia neste stopp.

Dette var høstens sjanse til levering av grovavfall og spesialavfall på Sekken i høst. RIR planlegger visstnok henting vår og høst neste år.

BILDET: Roar Skjerså (t.v.) representerer RIR og har sitt daglige virke ved anlegget i Årødalen. Per Karstein Visnes (i midten) arbeider for IBRA (forbokstavene til de danske eierne som stifta selskapet) og tar imot kjemikalier og elektrisk utstyr. Svein Ove Nesje driver Nesje Transport og tar seg av større gjenstander, metall og restavfall.

---

Sekken.net tok en lang sommerferie som varer nesten til høstferien. Bilder og notater fra denne perioden har delvis gått til gjenvinning, men vil ikke dukke opp som nye produkter med det første. 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.