torsdag 14. juni 2018

Harald Morstøl inviterte kirkefolk fra Rauma til Sekken

Staben ved kirkekontoret i Rauma tok tirsdag 12. juni turen over fjorden til Sekken med Harald Morstøl som reiseleder og vert.

Kirka og bautaen på Sekkenes, Samsen og Bygdetunet var naturlige stoppesteder med orientering, og i huset til Helene og Harald Morstøl på Vestadstranda var det servering og musikk.

Fotografering for Sekken.net på museumstrappa er rutine når Bygdetunet på Sekken får besøk av grupper, og denne flokken fra Rauma var med på notene. I bakre rekke: Magny Landre, kirkeverge. Margaret Nevland, førstekonsulent i Møre bispedøme/prostesekretær. Petter Dahle, sokneprest for nordsida. Erling Nevland, prost for indre Romsdal prosti, i praksis kommunene Nesset, Rauma og Vestnes. De andre er fra venstre: Alvhilda Michelsen, trosopplærer. Emy Benjamins, menighetspedagog. Ida Maria Heggelund, sokneprest for sørsida. Paul Magne Venås, ledende organist. Harald Morstøl, organist. Ted Preben Heen, kirketjener/renholder. Hans Oskar Gaustadnes, driftsleder. 


Jon Ingar Eik var skysskar over fjorden mellom Vågstranda og Sekken. Just Ove Westad var omviser på turen og Bygdetunet. Fotograf og omviser: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.