lørdag 24. februar 2018

UNGDOMSHUSET LØRDAG KVELD: Årsmøte og quizkveld med god oppslutning

Sivert Sekkenes Westad har vært leder i Sekken Ungdomslag og han ble gjenvalgt for kommende år på årsmøtet i laget lørdag 24. februar 2018. Marita Sekkenes har vært nestleder siste året, og ble gjenvalgt i styret for to år. Ingjerd Jensen Gisetstad og Miriam Øverås Pedersen var ikke på valg. Jøran Amundsen kom inn som ny i styret. Varamedlemmer er Magnus Gisetstad og Bjørnar Sekkenes.

Sivert sa seg godt fornøyd med oppmøtet på årsmøtet, og til quizkvelden etter årsmøtet kom det flere som bidrog til engasjement og god stemning. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Lederen la fram arbeidsprogram for kommende år, og gjorde greie for hvordan arbeidet blir lagt opp. Han viste til at arbeidet på taket (all gammel skiferstein er tatt av, taket er utbedra og steinen er lagt på igjen) har vært krevende. Nå er det praktisk talt fullført. Han takka for god innsats på dugnad og ellers i drifta av laget, og oppfordra forsamlinga til å gi Ingjerd en god applaus for ekstraordinær innsats også dette året.

Vidar Svenning og Bjørn Arild Sekkenes fortsetter som revisorer i laget, Stephan Sandberg og Ottar Johannes Sekkeseter blir valgnemnd også før neste årsmøte, mens Bjørnar Sekkenes, Miriam Øverås Pedersen, Karina Svenning og Thomas Gisetstad ble gjenvalgt som diskotekstyre.

BILDET: Sunniva I. Nerbøvik, Richard Rolandsen Løkhaug, Ingvild Grønseth, Marthe Øyen (og fotografen) deltok på quizkvelden med lagnavnet Quizzly Beers. Sivert Sekkenes Westad var servitør i tillegg til rollene som quizmaster og ordstyrer. Foto: ØE


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.