søndag 5. juni 2016

Fylkesordfører Jon Aasen åpna Fjellvegen på Sekken

Mellom sørsida og nordsida på Sekken har det fra gammelt gått en sti, og denne er kalt Fjellvegen. Med dugnadsinnsats, tippemidler formidla gjennom fylkeskommune og kommune, gavemidler fra Gjensidige Nordmøre og Romsdal og midler fra Sekken idrettslag er Fjellvegen nå oppgradert til en grusa tursti for helårsbruk. Arbeidet er ikke helt i mål, men styret og arbeidsgruppa i idrettslaget fant det naturlig å ha ei markering under Herdebreimarsjen.

Stig Arne Johnsen orienterte om arbeidet på vegne av idrettslaget. Fylkesordfører Jon Aasen var invitert til å foreta åpninga. Jeg har vært med på en del vegåpninger, og da er det gjerne veger med gul midtstripe, så dette er en variant som jeg setter stor pris på å få være med på. Det er alltid imponerende og interessant å se hva som går an å få til med frivillig innsats i kombinasjon med offentlige midler og støtte fra andre kilder. Dette er en fantastisk fin tursti nå, og den må bli verdens fineste skiløype til vinteren. Den ser ut til å ligge veldig gunstig til med tanke på snøforholda. Det ligger en stor helsegevinst i slike tiltak og arrangement som jeg ser her på Sekken i dag, sa Jon Aasen til sekkinger og tilreisende som deltok på åpninga av Fjellvegen.

Turdeltakerne tok ulike vegen utover dagen. Noen nøyde seg med turen på Fjellvegen, andre tok i tillegg med seg de to stikkutpostene på Tranhaugen og ved Sollibøvatnet, og alle gikk i sitt eget tempo uten noen form for konkurranse. En tur er en tur, og i det strålende været søndag var det all grunn til å nyte naturen og kulturen på øya midt i Romsdalsfjorden. 

BILDET: Stig Arne Johnsen (t.h.) hadde utstyrt fylkesordfører Jon Aasen med ei kraftig greinsaks for å klippe «snora», og det gikk bra med rå muskelkraft. Fjellvegen er også først og fremst til bruk for de som bruker egen muskelkraft til framdrift, ikke for motorisert ferdsel.  FOTO: SEKKEN.NET 


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.