tirsdag 8. mars 2016

ÅRSMØTE: Tre gikk ut og tre nye kom inn i Sekken tiltaksnemnd

08.03.2016: Ole Petter Gisetstad er ny leder i Sekken tiltaksnemnd etter årsmøtet 8. mars. Britt Edel Sekkenes og Arve Aandahl var ikke på valg og fortsetter som styremedlemmer, mens Anita Johnsen og Leif Aslaksen kom inn som nye styremedlemmer. Glenn Roger Sandberg, Ingun Vollan og Liv Borghild Sekkeseter ble gjenvalgt som varamedlemmer. Årsmøtet valgte videre Vidar Svenning som revisor, og som valgnemnd for neste år: Ingebjørg Svenning (leder), Johan Marius Westad og Erik Fenstad.

Ingvild Grønseth og Laila Elnes Bielachowic gikk ble takka av som styremedlemmer, og Øystein Eik sa takk for seg som leder.

Ingjerd Jensen Gisetstad og Marita Sekkenes var kafeverter før og under årsmøtet, og antall frammøtte var på det normale for slike årsmøter da Øystein Eik åpna den formelle delen av møtet klokka 19. Etter godkjenning av innkalling og sakliste (vanlige årsmøtesaker), ble Laila Elnes Bielachowic valgt som ordstyrer og Ingvild Grønseth som protokollfører. Årsmelding om ei kortfatta orientering om økonomi ble lagt fram skriftlig, opplest og gjennomgått punkt for punkt. Det var åpent for spørsmål og kommentarer for hvert avsnitt. Ingvild Grønseth la fram revidert regnskap.

Deretter la Øystein Eik fram et notat som grunnlag for en diskusjon om arbeidsoppgaver og en eventuell prosess fram mot nye vedtekter. Det ble ei konstruktiv utveksling av ideer og synspunkter, som det nye styret kan ta med seg videre, og det var ikke lagt opp til noen form for beslutning i denne saka.

Valget foregikk til slutt. Det ble overrakt blomster til styremedlemmer som gikk ut, og avgående leder takka for samarbeid, ønska det nye styret lykke til og presiserte at han gjerne vil bidra videre i den grad det nye styret ønsker det.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.