tirsdag 24. juni 2014

BYGDETUNET inviterer: på kafe B med bildekunst, sang og musikk

Kristina Daukintyte Aas [bildet]  er født og oppvokst i Litauen. Hun bodde noen år på Vestnes og hadde arbeidsplassen sin i Molde. Nå har hun adresse Utvik, Sogn og Fjordane, og er designer ved møbelstoffprodusenten Innvik Sellgren. Etter studier og arbeid innen geografiske informasjons-systemer og mediedesign, tok hun bachelor (2009) og mastergrad (2011) i kunstfag ved Universitetet i Bergen. Kristina D. Aas kombinerer arbeidet som designer med utvikling av egne kunstprosjekter. Fredag kveld får vi møte kunstneren på kafe B. Ramma omkring møtet er en uformell kafe. Torild Storvik Malmedal er den andre kunstneren som har stiller ut på kafe B i juni—juli. Hun er bosatt i Fræna, arbeider mye i Eide med store skulpturer i stein, og har hatt mange oppdrag i Italia. I denne omgang får vi oppleve noen få av hennes bilder og mindre skulpturer på Bygdetunet. GalleriE presenter den andre delen av sommerutstillinga Du verden! Den er også åpen fredag, og åpner ellers etter avtale og nærmere kunngjøring. I begge lokala er det salgsutstilling. Fredag kveld blir det også minikonsert ved Helene Lossius og Bjørn Kåre Sandstad.
VELKOMMEN til kafe B [bd-huset]  fredag  
27. juni 2014 fra kl. 19.30    Enkel meny   I    Gratis inngang
BYGDETUNET på Sekken   I    impuls&tradisjon  
sekken.museum@gmail.com   I    T  975 91 319

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.