søndag 27. april 2014

TILTAKSNEMNDA MINNER OM AT MØTET ER ÅPENT FOR ALLE

ÅRSMØTE & infokafe
Ungdomshuset tirsdag 29.04.2014
Kafe fra kl. 18.30  Møtestart kl. 19.00

Nerli There slapp si tredje plate lørdag 26. april. Mads Nerli deltar sammen med Frank Stenløs på Sekken tiltaksnemnd sitt årsmøte på Ungdomshuset tirsdag 29. april 2014.

Istadbygda er kjent blant anna for sitt aktive revymiljø. Mads og Frank er sentrale både som revyaktører og ellers i arbeidet med å utvikle Istad videre. De vil fortelle om dette arbeidet og kommer med smakebiter fra musikk og humor på Istad.
Eirik Heggemsnes er forholdsvis ny i stillinga som kommunalsjef i Molde. Han vil gjerne bli bedre kjent på Sekken, og tar gjerne imot innspill om ønsker og behov i denne delen av kommunen. Ved dette besøket er han innstilt på å lytte mer enn å snakke. Kommunalsjef Eirik Heggemsnes er leder for plan- og utviklingsavdelilinga, mens Magne Orten er leder for drifts- og forvaltningsavdelinga, og Arne Sverre er rådmann. De tre er den administrative toppledelsen i Molde kommune.
Tiltaksnemnda har inngått avtale med IMedia om utvikling av nye nettsider og opplegg for digital kommunikasjon. Jan Denver Thomassen vil orientere om muligheter dette gir for den enkelte av oss, for lag og andre som vil delta i et felles løft av lokalsamfunnet vårt.
Sist, men ikke minst: På et årsmøte blir det naturligvis årsmøtesaker. Det formelle årsmøtet starter kl.19.00. Kafe (med enkel meny) åpner kl. 18.30.
KONTAKT: Øystein Eik   T  975 91 319   oystein.eik.sekken@gmail.com

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.