fredag 4. april 2014

Årsmøte: Jahn Denver Thomassen er ny leder i Sekken idrettslag

04.04.2014: På årsmøtet i Sekken idrettslag mandag 31. mars 2014 fikk Stig Arne Johnsen applaus for innsatsen som leder i ei lang periode. Han fortsetter i styret etter ønske fra resten av styret og årsmøtet.

Jahn Denver Thomassen stilte seg til disposisjon som leder, og han ble enstemmig valgt. Sammen avtroppende og ny leder er disse i styret: Stephan Sandberg, Britt Edel Sekkenes og Marius Westad. Varamedlemmer er: (kommer)


Mette Heimdal Eik slutter som revisor etter ei årrekke, mens Kjellaug Rekdal fortsetter og har med seg Jon Erik Eik som ny revisor.

Årsmeldinga for 2013 viser en bra aktivitet, og økonomien er solid. Kontingenten blir uendra kommende år.

På arbeidsprogrammet for 2014 står blant anna: Oppstart på arbeidet med oppgradering av Fjellvegen til godkjent tursti, Herdebreimarsjen, Barnas turdag, trim og trening for ulike aldersgrupper og seiling. Årsmøtet uttrykte ønske om å fortsette samarbeidet med andre lag og aktører.


BILDET: Jahn Denver Thomassen tar over ledervervet i Sekken idrettslag etter Stig Arne Johnsen. Foto: Øystein Eik  - 31.03.2014


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.