mandag 11. november 2013

Nye vegnavn på Sekken: Håkon Herdebreis veg, Sollibøvegen og Romdalvika

11.11.2013: Nå får vi vegnavn til å sette i adresesfeltet under for- og etternavn og over 6418 SEKKEN.

Kulturavdelinga i Molde kommune fikk god respons på invitasjonen til å komme med forslag til navn på vegen Sekken rundt, vegen opp til Sollibøen og i Romdalvika. Drifts- og forvaltningsstyret i Moldhar gjort sine vedtak, og ber om at Statens navnekonsulenter i sin uttale gir vegnavna korrekt skrivemåte. Som kjent har Statens kartverk gitt alle kommuner en frist for å gi alle boliger entydige adresser, blant anna for å sikre at politi, brannpersonell og ambulanser kommer fram til rett adresse så raskt som mulig.

Sekken (hovedvegen rundt øya)  Vegparsellen går rundt Sekken. Vegen passerer minnestein/bauta over kong Håkon 2. Herdebrei. Håkon Herdebrei falt i Slaget ved Sekken i 1162. På Sekken arrangeres hvert år Herdebreimarsjen til minne om den falne kongen. Det er mottatt 16 navneforslag fra publikum. Det forslås å navne vegstrekningen Håkon Herdebreis veg.

Sollibøvegen 
Vegparsellen går fra avkjøring Fv413 mot Sollibøen. Det er mottatt 7 navneforslag fra publikum. Det foreslås å navne vegstrekningen Sollibøvegen.

Romdalvika
  Vegparsellen har avkjøring fra A17 til hyttefelt. Det er mottatt 9 navneforslag fra publikum. Det forslås å navne vegstrekningen Romdalvika.

Dette er altså de tre nye og offisielle vegnavna på Sekken, med kultursjefen sine innstillinger som utvalget enstemmig slutta seg enstemmig til i møte
2. september 2013.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.