tirsdag 16. juli 2013

impulsfestivalen: Bygdevandring i nedre del av gnr. 110 Sollibø

11.07.2013: I samarbeid med Nordre Sekken Vel arrangerte Sekken museumslag bygdevandring på nedre del av Sollibø. Garden Sollibø (gjerne uttalt Sollibøen eller Solembøen) var i Veøy kommune fram til 1964  gnr. 8, mens den i Molde kommune er Sollibø gnr. 110. Tunet på Sollibø og utmarka var ikke tema denne gangen. Sollibø går ned til sjøen med areal som har gnr. 111 Sekkeseter på begge sider.

Sollilbøgjerdet (bnr. 2) og Sollibøgjerdet (bnr. 3) blei utskilt fra bnr.1 Sollibø i 1863. Slik var denne bygdevandringa ei 150-årsmarkering for fradeling av de to eiendommene. Orbakken blei seinere skilt ut som bnr. 4.

Vandringa starta i Orbakken, der Ingrid Fenstad bor. Elise og Ansgar Fenstad orienterte om historia fra før utskilling av bnr. 2 og 3, og om aktiviteten i Orbakken de siste tiåra. Øystein Eik representerte Bygdetunet og leda vandringa. Neste stopp var Bygdaheim, gamle Sollibø skule, der Bjørg Vollan hadde regien på kaffeservering og et godt utvalg i kaker og vafler som var inkludert i en rimelig billett.

BILDET: Ansgar Fenstad snakker (med høgtaler) til et lydhørt publikum i Orbakken, med utsikt over Sollibøgjerdet, Sollibøreiten, Maryland og de andre eiendommene ned mot sjøen. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.