onsdag 12. juni 2013

Kom med forslag til vegnavn!

12.06.2013: Oppfordringa kommer fra kommuneadministrasjonen. I Molde kommune er det i alt 55 veger som nå skal få navn, og nå er enkeltpersoner og foreninger invitert til å komme med forslag. Hovedformålet med navnsetting på vegene er å gjøre det enkelt for alle å finne fram. Ambulanser og andre utrykningskjøretøy, drosjer og mange private kjøre med elektroniske navigasjonssystemer. Rett og entydig adresse er avgjørende for å finne fram ved slike systemer basert på gps, og vegadressene er uansett viktige for ikke lokalkjente som skal finne fram til eiendommer.

På Sekken er det tre parseller som skal få navn i denne omgangen. Parsell: A17 Sekken rundt (fra ferjekaia med sola rundt øya de to mila til utgangspunktet). Parsell A 18: Vegen opp til Sekkesetra og Sollibøen. Parsell A25: Vegen til hyttefeltet i Romdalvika.
Tiltaksnemnda har plassert ut ark og forslagskasse på Samsen. Der kan du legge forslag, og du kan gå inn på www.molde.kommune.no Fristen for innsending av forslag elektronisk er satt til lørdag 15. juni.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.