søndag 5. mai 2013

Ny inngang til kirka: Kirkelig fellesråd i Molde var på befaring

23.04.2013:
Kirkelig fellesråd kom til Sekken og hadde møte sammen med det lokale menighetsrådet. Hovedsak på møtet var universell utforming. Det må gjøres noe med innganspartiet ute og delvis inne for at alle skal kunne komme seg inn og ut av kirka uten unødig assistanse av andre. I samråd med lederen i  menighetsrådet hadde Øystein Eik laga ei ideskisse til utforming av uteområdet vest for kirka ved bygging av rullestolrampe, og han var invitert for å legge fram skisse og tanker om dette på møtet. Vi regner med å komme tilbake ganske snart med informasjon fra kirkeveregen, fellesrådet og menighetsrådet.

BILDET: Fra venstre: Inga Grimsmo Andestad, Røvik og Veøy menighetsråd, Just Ove Westad, Hans Jakob Nes, kirkeverge, Johan Moen, Bolsøy menighetsråd (leder i fellesrådet), Laila Elnes Bielachowicz, Sekken sokneråd (nestleder i fellesrådet), Frank Willy Mork, Kleive menighetsråd, Ole Harald Sekkeseter og Eyvind Pettersson, Molde menighetsråd. Gerd Jorunn Westad og Vidar Svenning var opptatt med mat og borddekking inne i kirka. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.