lørdag 13. april 2013

Historisk og grensesprengende tiltak i Hjertøysundet

13.04.2013: I slutten av januar presenterte vi bilde av MS Borebas som utførte grunnboringer i Hjertøysundet. Ingen ville da svare på om når det kunne bli sprenging og andre tiltak for å utvide seilingsleia.

Nå kommer Nasjonal transportplan med melding om at det skal spenges og mudres, og dermed blir det bedre forhold for ferjer, hurtigbåter og andre fartøy. Nettopp Hjertøysundet har vært ei begrensing for hvor store (djuptgående) ferjer som kan går i rute 34.

Dette er ei historisk hending. Hvem kan si når det første gang var snakk om å mudre og sprenge i Hjertøysundet?

Apropos historie: Historikeren og stadnamneksperten Kåre Magne Holsbøvåg skriv: "På Sekkja" snakka dei om Jektsundet." (Jektøya ligger øst for det vi nå kaller Hjertøysundet.) Foto: Øystein Eik - 28.01.2013

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.