tirsdag 12. mars 2013

SEKKEN TILTAKSNEMND har hatt årsmøte

12.03.2013: Just Ove Westad gikk etter eget ønske av som leder i Sekken Tiltaksnemnd på årsmøtet tirsdag 12. mars. Erik Fenstad hadde også bedt seg fritatt for gjenvalg som medlem i nemnda. Martin Pedersen og Helge Rønning var ikke på valg og fortsetter som styremedlemmer sammen med Marius Westad ble gjenvalgt for to år. Øystein Eik ble valgt til leder, og Ingjerd Jensen Gisetstad er ny styremedlem. Begge var varamedlemmer siste år. Varamedlemmer: Ada Sandberg, Glenn Sandberg og Ingun Vollan.

Årsmelding og regnskap ble godkjent. Det var orientering om arbeidet med fastlandssamband og det kom engasjerte innlegg med spørsmål og forslag fra salen. 18 personer deltok som årsmøtedeltakere og skoleelver hadde kafetilbud.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.