torsdag 7. februar 2013

Skoggteig blir stort hyttefelt

07.02.2013: Skogkompaniete fortsetter hogsten på Sekken, og nå er maskinene på nordsida av øya. Vest for Hjellane nær Engvika ligger noen store tømmerlunner, og i dag var maskinene i gang på det som skal bli et stort hyttefelt i området mellom Stabburberget og Stormyra. Nå er det bare noen dager igjen med arbeid på Sekken, opplyser Andreas Sande, som kjører hogstmaskin, og Kjell Olav Mogård, som kjører lastebærer.

BILDET: Hogsten her er et ledd i å klargjøre området for hyttebygging. Foto: Øystein Eik
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.